Wat is bemiddeling?

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling, ook mediation genoemd, is een gestructureerd, flexibel en vertrouwelijk traject om geschillen op te lossen, waarbij een neutrale derde (=de bemiddelaar of mediator) jullie helpt om tot wederzijds aanvaardbare afspraken te komen. 

De wet van 21 februari 2005 heeft de bemiddeling erkend als volwaardige methode om conflicten op te lossen.

Wettelijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen “buitengerechtelijke” en “gerechtelijke” bemiddeling (cfr. artikel 1730 e.v.  en artikel 1734 e.v. Gerechtelijk Wetboek).

Dit houdt in dat elke partij/betrokkene – zowel vóór, tijdens of na een gerechtelijke procedure - aan de andere partij/betrokkene mag voorstellen om beroep te doen op bemiddeling. 

De hoogste slaagkansen (80%) worden verkregen bij de buitengerechtelijke bemiddeling.

Ook al leidt bemiddeling vaak tot goede resultaten, toch biedt dit traject niet altijd en niet voor iedereen een oplossing. Basisvoorwaarde tot succes is dat jullie beiden bereid zijn te bemiddelen.


De bemiddeling gebeurt in 5 stappen, bekijk deze hier >>>

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x